Monday, March 10, 2008

Penjelasan Di Sekitar Risalah TalimPenjelasan Di Sekitar Risalah Talim

Oleh:
Al-Syeikh Abdullah Al-Khatib
http://www.alkhateeb.net/


DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penterjemah
Muqaddimah Penulis
Kata Pengantar Imam Hasan al-Banna


FASAL PERTAMA
Konsep Umum Sekitar Risalah Ta'lim


FASAL KE DUA
Sekitar Prinsip Dua Puluh
Rukun Pertama –Rukun Faham
Prinsip Pertama
Prinsip Ke Dua
Prinsip Ke Tiga
Prinsip Ke Empat
Prinsip Ke Lima
Prinsip Ke Enam
Prinsip Ke Tujuh
Prinsip Ke Lapan
Prinsip Ke Sembilan
Prinsip Ke Sepuluh
Prinsip Ke Sebelas
Prinsip Ke Dua Belas
Prinsip Ke Tiga Belas
Prinsip Ke Empat Belas
Prinsip Ke Lima Belas
Prinsip Ke Enam Belas
Prinsip Ke Tujuh Belas
Prinsip Ke Lapan Belas
Prinsip Ke Sembilan Belas
Prinsip Ke Dua Puluh


FASAL KE TIGA
Rukun Bai’ah
Rukun Ke Dua - Ikhlas
Rukun Ke Tiga – Amal
Rukun Ke Empat - Jihad
Rukun Ke Lima - Pengorbanan
Rukun Ke Enam - Ketaatan
Rukun Ke Tujuh – Thabat
Rukun Ke Lapan – Tajarrud

Rukun Ke Sembilan – Ukhuwwah
Rukun Ke Sepuluh – Thiqah


FASAL KE EMPAT
Kewajiban Saudara Petugas

FASAL KE LIMA

Sisipan
Fatwa al-Manar
Kritikan Terhadap al-Manar
Sekitar Tawassul
Agama Dan Politik
Islam Yang Syumul
Politik Dalaman
Politik Luaran
Hak-Hak Antarabangsa

Keluasan Perundangan Islam

Peringatan Terhadap Perkara Bid’ah

PenutupKATA PENGANTAR PENTERJEMAH

Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, setinggi-tinggi kesyukuran dirafa'kan kehadhrat Ilahi atas kurniaan kekuatan dan kesihatan yang dianugerahkan olehNya, sehingga kami berjaya menyiapkan skrip terjemahan ini.

Sememangnya Risalah Ta'alim ini pernah diterjemahkan sebelum ini, namun ia tetap diterjemahkan buat kali kedua untuk edisi terbitan Pustaka Fajar, memandangkan kepentingan dan keperluan terhadap buku ini amat tinggi Mudah-mudahan dengan terbitan ini, ia dapat diedarkan lebih meluas lagi, sehingga ia benar-benar dapat dimanfaatkan oleh segenap kaum muslimin yang cintakan kedaulatan Islam dan juga barisan pelapis muda yang begitu bersemangat dan berkobar-kobar untuk mengembangkan syiar Islam di setiap pelusuk tanah air.

Selaku manusia biasa, kami tidak mampu memberi jaminan sepenuhnya teks terjemahan ini terpelihara daripada sebarang kesilapan kecil mahupun besar, namun kami sentiasa berusaha sedaya-upaya kami untuk melakukan yang terbaik. Sekiranya terdapat salah silap yang tidak disengajakan, para cerdik pandai dan cendiakawan amat diharapkan dapat tampil membuat pembetulan, agar segala kekeliruan dan kesamaran dapat diperjelaskan. Sememangnya kami bukanlah orang yang paling layak memikul tugas penterjemahan ini, namun demi amanah dan tanggungjawab terhadap Agama, kami memberanikan diri untuk menjalankannya sekadar upaya kami. Tidak lupa juga diucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada sahabat saya Ahmad Hasan bin Mohd Nazam yang bertungkus-lumus melakukan kerja-kerja mengedit dan menyemak semula skrip ini, serta banyak berkorban tenaga sehinggalah skrip ini berjaya dipersembahkan dalam bentuk yang seumpama ini. Allah jualah yang selayaknya membalas jasa-jasa beliau.

Semoga usaha yang sedikit ini tetap dipandang Allah sebagai usaha murni untuk mengembangkan lagi dakwah Islamiyyah di muka bumi ini.

Sekian Wasalam.

MOHD NIZAM B MOHD ALI
AHMAD HASAN BIN MOHD
16 Februari 2001


Penerbit:

DEWAN PUSTAKA FAJAR
18, Jalan Kuda Kepang 11/2C,
40100 Shah Alam, Selangor.

Tel / Faks: 603-55190233

No comments: