Tuesday, June 5, 2012

Rintihan Kalbu


Menuju destinasi cinta abadi...
Suburkanlah hati dengan ungkapan rintihan kepada Allah...
Hadapilah bisikan kejahatan dengan bisikan kebenaran...

RINTIHAN KALBU mengandungi: Afrah al-Ruh (Kegembiraan Roh) oleh al-Syahid Saiyid Qutb dan himpunan ungkapan-ungkapan rintihan lima orang imam yang muktabar iaitu Sayidina Ali Karramallahu Wajhah, Uwais al-Qarani, Ibn ‘Atoillah al-Sakandri, Abdul Malik al-Dharir dan Junaid al-Baghdadi.

Saiz: 6 x 6
Jum Hal: 120
Harga RM12.00

Afrah al-Ruh telah dicetak berulang-kali dalam pelbagai edisi oleh pelbagai penerbit...
 Teks asal Afrah al-Ruh dalam Bahasa Arab: http://www.daawa-info.net/books1.php?parts=155&au=%D8%B3%D9%8A%D8%AF%20%D9%82%D8%B7%D8%A8

No comments: